Herdenking 15 augustus 2020

’s-Hertogenbosch, juni 2020

Aan alle HONI  vrienden en leden.

Ten gevolge van de coronacrisis zal het u allen niet verbazen dat ook onze herdenking op 15 augustus bij ons Monument, dit jaar helaas niet door kan gaan. Een poosje hebben wij nog gehoopt dat de regels verruimd zouden worden, maar omdat onze gezondheid voorop blijft staan, laten de huidige regels nog geen grote bijeenkomsten toe. Ook in Den Haag zal de Nationale Herdenking aangepast moeten worden, zoals ook 4 en 5 mei op een andere wijze gevierd is.

Het bestuur van HONI betreurt het natuurlijk, want omdat het 75 jaar geleden is dat de WO2 is beëindigd, wilden wij er een speciale herdenking van maken. Bovendien bestaat onze vereniging dit jaar 15 jaar.

Het bestuur heeft zich nu beraden over een alternatief programma, uitgaande van de huidige regels. Het wordt een korte besloten herdenking s-morgens op 15 augustus. Het geheel vindt buiten plaats rond het Monument. Gezien de geldende regels, kunnen hierbij slechts enkele mensen aanwezig zijn. Er zal aan deze bijeenkomst ook geen ruchtbaarheid gegeven worden en er zullen slechts twee kransen gelegd worden. Een door HONI en een door de Gemeente ’s-Hertogenbosch.  Aan ieder die tijdens de dag bloemen wil neerleggen staat dat vrij, indien het geen groep betreft.  Van de herdenking zullen een filmpje en foto’s gemaakt worden die per sociale media verspreid zullen worden. Verder zal eenieder thuis op zijn eigen wijze kunnen herdenken.
Ook de Indië-avond in het Jheronimus Bosch Art Center in samenwerking met de Gemeente ’s-Hertogenbosch op 2 mei is helaas niet doorgegaan. Wij beraden ons nog op een mogelijk nieuwe datum.
Onze jaarlijkse ledenvergadering plannen wij in oktober, als de regels het toelaten. U krijgt hier natuurlijk tijdig bericht van.

Lieve HONI-vrienden het is helaas niet anders, laten wij hopen dat wij allen nog gezond blijven, want velen van ons horen tot de risicogroep. Volgend jaar is het hopelijk weer mogelijk om onze herdenking op onze gepaste wijze te vieren. Daar kijken wij dan naar uit.

Met de allerbeste wensen en blijf gezond!

Namens het Bestuur
Uw voorzitter
Anneke Schults

U ontvangt hierbij een boekje “De vergeten Oorlog” aangeboden door HONI.
Het is samengesteld op initiatief van onze voorzitter Anneke Schults en kwam tot stand met hulp van enkele anderen. De bedoeling is dat het verspreid wordt in de scholen voor de jeugd van 12-15 jaar, zodat deze periode en ook 15 augustus als Nationale Herdenking meer aandacht krijgt.

 

‘Vergeten Oorlog’.
Te bestellen: Secretariaat HONI 42-49.

Emai: info@honi.nl of 06-48 81 39 29