Op zoek naar identiteit

Op zoek naar identiteit bij HONI-herdenking in Den Bosch

DEN BOSCH – Zonder het verleden is er geen heden, geen toekomst. En de naakte feiten, die weer plotseling tot leven komen op oude vergeelde foto’s, moeten zoveel mogelijk behouden blijven. Anneke Schults-Pols, de huidige voorzitter van HONI (Herdenking Oorlogsslachtoffers Nederlands-Indië) 42-49, stipte deze gedachte aan tijdens haar openingstoespraak. 

,,Dit jaar luidt het thema ‘blijvende herinnering’. Al het leed dat in Nederlands-Indië heeft plaatsgevonden, mag nooit vergeten worden. Evenmin wat de Molukkers is overkomen. Het is ontzettend belangrijk dat óók de jeugd bewust is van er zich allemaal in het verleden heeft afgespeeld.”Aansluitend legde burgemeester Jack Mikkers een link naar de aanstaande 75-jarige bevrijding van Den Bosch: ,,Wezenlijke verhalen zoals deze dienen altijd te worden doorgegeven aan toekomstige generaties.”

Driehonderd belangstellenden

Met de capitulatie van Japan kwam op 15 augustus 1945 een einde aan de vierjarige bezetting van het toenmalig Nederlands-Indië door de Japanners.

Een gebeurtenis die ieder jaar op tal van plaatsen wordt herdacht. Zo ook bij Park de Grevelingen op Oost, om precies te zijn bij het HONI-monument dat zich op het buitenterrein van het verpleeghuis bevindt. Circa driehonderd belangstellenden waren donderdagmiddag getuige van de herdenking.

Bij de herdenking in Den Bosch waren ruim 300 belangstellenden. © Marc Bolsius

Na muzikale intermezzo’s van een blazersensemble onder leiding van Martijn van Duuren en het HONI-koor onder aanvoering van dirigent Hans van der Sterren, en een overdenking van dominee Erica Scheenstra, hield Elvira Nanariain (46) een toespraak.

,,Feitelijk behoor ik tot de zogenaamde derde generatie. Ik ben opgegroeid tussen twee culturen, en bijna m’n hele leven op zoek geweest naar mijn identiteit. In november 2017 is mijn boek Mengelmoes verschenen. Al schrijvende kwam ik achter de pijn die jarenlang voor mij verborgen bleef. Mijn oma en opa, die KNIL-militair was, zijn afkomstig uit Tanimbar, een eilandengroep in het West-Zuidoosten van de Molukken. De Nederlandse regering garandeerde hen een terugkeer naar het vaderland, maar dat bleek -zoals de geschiedenis dat inmiddels heeft geleerd- slechts een valse belofte.”

Ook Patries en Aantje Wichers, Indy Schaay en Eric Alink hadden een substantiële inbreng tijdens de herdenking.

Tevens was er de nodige aandacht voor de schilderijtentoonstelling van Jeanette Klosser Wijnbeld.

Chris Korsten 15-08-19, 17:18 Bron: BD