Bestuur

Voorzitter:
mevr. J.C. Schults-Pols (Anneke)
Het Blazoen 35
5243 EK Rosmalen

mevr. J.C. Schults-Pols (Anneke)

Algemeen lid:
Mevr. S. van Deursen (Susanne)

JFS_3695

Secretaris:
dhr. A.H.F. Ernst (Tony)
Van der Does de Willeboissingel 43
5211 CD ’s-Hertogenbosch
Gironr: NL95INGB 0004 0408 82
Mail: info@honi.nl
Tel.: +31641299460

dhr. A.H.F. Ernst (Tony)

Algemeen lid:
Peter van Gerven

Peter van Gerven

Penningmeester:
Gironr: NL95INGB 0004 0408 82
Jos Cozijnsen

JWF Cozijnsen