Educatie project
De "Vergeten" Oorlog

Educatie project

Waarom dit boekje

Als voorzitter van Herdenking Oorlogsslachtoffers Nederlands-Indië in ’s-Hertogenbosch, en zelf voormalig kampkind,  heb ik dit boekje gemaakt  om aandacht te vragen voor de oorlog in het voormalig Nederlands-Indië tijden de Tweede Wereldoorlog. Op grond van historische feiten aangeleverd door Rene Kok en Frits Buys is dit boekje tot stand gekomen  door Anneke Schults met medewerking van  Els van den Maagdenberg.
 Dit boekje is bedoeld als aanvulling op de geschiedenisles voor de hoogste groep in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs en studenten van  PABO’s.
Uit contacten in het onderwijs is mij gebleken dat er zowel bij deze doelgroep als bij leerkrachten weinig of niets bekend is over de oorlogsperiode 1942-1949 in het voormalig Nederlands-Indië. Er bestaat onwetendheid over de vele Nederlanders die gedurende deze periode gevangen zaten onder de Japanse bezetting. In de geschiedenisboeken op school is hier weinig over te vinden.
 Naast de oorlogsherdenking op 4 mei en de bevrijdingsviering op 5 mei in Nederland is 15 augustus voor vele oud-Indiëgangers een datum om niet te vergeten.Ook in Nederlands-Indië zijn tijdens de oorlog, en daarna, veel slachtoffers gevallen binnen en buiten de kampen.  Dit boekje geeft in het kort inzicht in het leven van de Nederlanders voor, tijdens en na deze oorlog. Wat bracht hun ertoe om naar Indonesië te gaan, wat waren hun ervaringen tijdens de oorlog en hoe werden zij daarna ontvangen in Nederland?
Met dit boekje hoop ik dat naast 5 mei ook 15 augustus als Nationale Herdenkingsdag meer bekendheid gaat krijgen. Het is mijn intentie dat de oorlog in het voormalig Nederlands-Indië nooit zal worden vergeten en herdenken recht zal doen aan de Indische Nederlanders en Molukkers, die daar destijds gewoond, gestreden en geleden hebben.</ 
Het is de bedoeling dat dit boekje als lesbrief aan de leerlingen van  groep 8 en de onderbouw ( klas 1-2-3) voortgezet onderwijs wordt aangeboden. Ook zullen hiervoor de PABO studenten worden benaderd en ingeschakeld .Het boekje beoogt niet volledig te zijn, maar wil een aanzet geven tot verdere verdieping .

 Aan de leerkracht zal worden gevraagd deze stof in een les te bespreken. Dit kan ondersteund worden met een korte PowerPointpresentatie. Zo mogelijk, kan een gastdocent uit eigen ervaring zijn of haar verhaal vertellen ter ondersteuning.
 Het boekje mag mee naar huis worden genomen in de hoop dat het kind er met de ouders over gaat praten zodat 15 augustus als Herdenkingsdag extra aandacht kan krijgen. Op deze manier zal de periode 1942 - 1949 in het voormalig Nederlands-Indië meer bekendheid krijgen.

 
Het is gebleken dat ook voor  ouders en grootouders dit boekje een aanzet biedt tot een gesprek over hun verleden.
 
Voor belangstellenden is dit boekje te bestellen bij info@honi.nl  Kosten € 2.50 + portokosten.
Voor scholen en organisaties met een grotere bestelling  geldt een andere prijs.
 
Anneke Schults
a.schults@home.nl
0640320791

Als gastdocent geeft Anneke Schults gastlessen over de tweede wereldoorlog in het voormalig Nederlands Indie, aan basisscholen en Middelbare scholen.

Het boekje “De vergeten oorlog ”omvat in het kort een stuk over Nederlands Indie voor de oorlog, tijdens de oorlog en na de oorlog, de Japanse bezetting, de Bersiap, de politionele acties, de Molukkers en de vaak kille ontvangst van Indische mensen in Nederland bij hun terugkeer.

Anneke is ook in Japan geweest De gevolgen van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki hebben op haar grote indruk gemaakt.

De Japanse mensen zeiden: “toen voor jullie de vreugde begon, begon voor ons het verdriet. “

Wat zij hoopt dat de leerlingen mee nemen uit onze verhalen? Dat zoiets nooit meer mag gebeuren. We heel blij moeten zijn met onze vrijheid Die moeten we k en op 4 en 5 mei, maar zeker ook op 15 augustus bij zorgcentrum De Grevelingen in Den Bosch die vrijheid blijven vieren en herdenken.”

De leerlingen krijgen na de les het boekje mee naar huis. Als u als leerkracht een gastles wilt aanvragen kunt u dat doen bij www.gastdocenten.com De gastles is gratis.

Anneke educatie project de vergeten oorlog

Anneke Schults legt een scholier van groep 7/8 van Kindcentrum De Sprong in Rosmalen iets uit over Nederlands Indië. © Stijn Kooiman