Privacyverklaring HONI

Wij respecteren de privacy van onze leden. De bescherming van uw privacy is daarom uiterst belangrijk voor ons. U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en wij er alles aan zullen doen om zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om te gaan. Daarbij nemen wij de strenge voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. In deze Privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens van u verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerken van uw gegevens). Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van onze leden.


Door het aan vereniging HONI verstrekken van persoonlijke gegevens, in welke vorm dan ook, stemt men in met het privacy beleid van de vereniging en geeft men daarmee nadrukkelijk toestemming tot het behandelen door vereniging HONI van deze persoonlijke gegevens, zoals omschreven in deze Privacy Verklaring.


Aan vereniging HONI verstrekte contactgegevens, zoals postadres, telefoonnummer en e-mailadres, kunnen gebruikt worden om op verzoek informatie toe te sturen en om persoonlijk contact te onderhouden.


Vereniging HONI stelt geen persoonlijke gegevens ter beschikking aan derden.


Contactgegevens worden bewaard zolang de relatie van partijen met vereniging HONI in stand wordt gehouden en zolang vereniging HONI redelijkerwijs kan verwachten dat de door partijen getoonde interesse nog aanwezig is.


Factuur- en betaalgegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht, zijnde zeven jaar.


Een ieder kan te allen tijde toegang verzoeken tot de eigen gegevens, zoals die door vereniging HONI zijn verzameld, alsmede om een opgave hiervan vragen.


Een ieder heeft het recht om een eerder verleende toestemming tot het gebruik van persoonlijke gegevens, geheel of gedeeltelijk, in te trekken.


Een ieder kan tevens verzoeken om  persoonlijke gegevens aan te passen, te corrigeren of te verwijderen.


Informatie:
Tel.: +31641299460

KvK 171 78 499
mail: info@honi.nl